^Na vrh stranice

florian.jpg

Posjete na stranici

Posjeta danas 15

Posjeta jučer 26

Posjeta tjedno 41

Posjeta mjesečno 365

Posjeta do sada 28756

Currently are 3 guests and no members online

O nama

gasenjeJavna vatrogasna postrojba Grada Daruvara osnovana je 1. siječnja 2000. godine, a osnivač je Grad Daruvar.

Javna vatrogasna postrojba je pravni sljednik Vatrogasne ispostave MUP-a Republike Hrvatske.

Prva profesionalna postrojba u Daruvaru osnovana je 1. studenog 1992. godine kao Općinski centar za zaštitu od požara sa 13 profesionalnih vatrogasaca, a rezultat je demobilizacije specijaliziranog voda civilne zaštite za zaštitu od požara jer se kvalitetna zaštita u vrijeme Domovinskog rata nije mogla prepustiti dragovoljcima.

Povjerenik Vlade Republike Hrvatske za općinu Daruvar donio je Odluku o osnivanju Općinskog centra za zaštitu od požara.

JVP Grada Daruvara ima 29 zaposlenih operativaca i 1 administrativnog radnika.

Osnovna djelatnost je utvrđena Zakonom o vatrogastvu: preventivne mjere zaštite od požara i eksplozija, gašenje požara i spašavanje ljudi i imovine ugroženih požarom i eksplozijom, pružanje tehničke pomoći u nezgodama i opasnim situacijama te obavljanje i drugih poslova u nesrećama, ekološkim i inim nesrećama.

Sporedna djelatnost je utvrđena Statutom: prijevoz pitke vode, servisiranje i prodaja aparata za početno gašenje požara, edukacija dobrovoljnih vatrogasaca i drugo.

JVP Grada Daruvara djeluje na području gradova: Daruvar i Grubišno Polje; općina: Dežanovac, Đulovac, Končanica i Sirač; a po potrebi i ostali dio Bjelovarsko-bilogorske županije.

Po zapovjedi Glavnog vatrogasnog zapovjednika sudjelujemo aktivno i na gašenju požara na priobalju. Imamo pet osposobljenih vatrogasaca u sastavu interventne postrojbe MUP-a RH za desantno djelovanje u gašenju požara na priobalju.

Zaposlenici Javne vatrogasne postrojbe sudjelovali na osiguranju općine Kuna na poluotoku Pelješcu od 21. srpnja do 13. rujna 2003. godine. Sa jednim vozilom i po dva zaposlenika redovno se izmjenjivali svakih 12 dana.
Također smo aktivno sudjelovali na gašenju požara na otoku Hvaru sa autocisternom i tri zaposlenika od 31. srpnja do 12. kolovoza.
Sudjelovali smo i na gašenju požara na otoku Lastovo od 03. rujna do 11. rujna 2003. godine sa navalnim vozilom i dva zaposlenika.

Tijekom posjete Hrvatskoj, vatrogasci iz Južne Koreje Joo Hang-Jung i Zjo Hion-Kook posjetili su i Javnu vatrogasnu postrojbu Daruvar.

Copyright © 2013. Javna Vatrogasna Postrojba Grada Daruvara  Rights Reserved.