^Na vrh stranice

florian.jpg

Posjete na stranici

Posjeta danas 6

Posjeta jučer 41

Posjeta tjedno 6

Posjeta mjesečno 615

Posjeta do sada 29006

Currently are 7 guests and no members online

PREGLED SKLOPLJENIH UGOVORA O JAVNOJ NABAVI I NJIHOVOG IZVRŠENJA

Sukladno o zaključku Vlade donesenom na sjednici održanoj 17. Ožujka 2011. Godine, Klasa 330-01/11-02/01, Ur. broj: 5030106-11-1, a u cilju provedbe članka 20. Stavka 1. točke 4 Zakona o pravu na pristup informacijama ( NN 172/03 i 144/10 ), tijelo javne vlasti dužno je podatke o sklapanju i izvršavanju ugovora o javnoj nabavi sikazati prema obrascu " Pregled sklopljenih ugovora o javnoj nabavi i njihovog izvršenja " , te iste ustrojiti i objaviti na svojim internetskih stranicama za 2010. godinu pa nadalje.


Red.broj

PREGLED SKLOPLJENIH UGOVORA O JAVNOJ NABAVI I NJIHOVOG IZVRŠENJA U 2010. godini

 

Evid. broj nabave

Vrsta

provedenog

postupka

Datum

sklapanja

ugovora

Iznos sklopljenog ugovora

Razdoblje na koje je sklopljen

Naziv

ponuditelja s kojim je

sklopljen ugovor

Datum

konačnog izvršenja ugovora

Konačni ukupni iznos plaćen temelj, ugovora

                 

Red.broj

PREGLED SKLOPLJENIH UGOVORA O JAVNOJ NABAVI I NJIHOVOG IZVRŠENJA U 2011. godini

 

Evid. broj nabave

Vrsta

provedenog

postupka

Datum

sklapanja

ugovora

Iznos

sklopljenog

ugovora

Razdoblje na koje je sklopljen

Naziv

ponuditelja s kojim je

sklopljen ugovor

Datum kon ačnog izvršenja ugovora

Konačni ukupni iznos plaćen temelj, ugovora

1.

1/10

Otvoren i postupak

14.01.2011.

221.500,00 kn

60 dana

Vatromehanika Dubrava d.o.o.

25.07.2011

221.500,00k n

Red.broj

PREGLED SKLOPLJENIH UGOVORA O JAVNOJ NABAVI I NJIHOVOG IZVRŠENJA U 2012

 

Evid. broj nabave

Vrsta

provedenog

postupka

Datum

sklapanja

ugovora

Izn os sklopljenog ugovora

Razdoblje na koje je sklopljen

Naziv

ponuditelja s kojim je

sklopljen ugovor

Datum kon ačnog izvršenja ugovora

Konačni ukupni iznos plaćen temelj, ugovora

1.

JN 1/12

Pregovarački

postupak

bez

predhodne

objave

10.10.2012

19.399,20 kn

83 dana

INA-

INDUSTRIJA

NAFTE

31.12.2012

13.353,65 kn

 

Zapovjednik vatrogasne postrojbe:

Zdenko
Brandejs, dipl. ing.

Copyright © 2013. Javna Vatrogasna Postrojba Grada Daruvara  Rights Reserved.